Zasady współpracy
Wszystkie działania podejmowane w Państwa imieniu na powierzonym nam ładunku, są kontrolowane na każdym etapie realizacji zlecenia. Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach i stosujemy je w naszych działaniach zapewniając najwyższy standard obsługi naszych klientów. Strzeżemy poufności powierzanych nam informacji. Każda długoterminowa umowa zawiera klauzule o obowiązku zachowania tajemnicy.
Ogólne warunki
Pracujemy na podstawie Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, które opracowaliśmy w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie przewozów ładunków (Konwencja CMR, Prawo Przewozowe, Umowa AETR, Konwencja ADR). Odpowiadając na Państwa zapytania ofertowe zawsze przedstawiamy najbardziej korzystną ofertę uwzględniając terminowość i bezpieczeństwo transportowanego ładunku oraz aktualną sytuację na rynku transportowym.
Terminy płatności
Bardzo poważnie traktujemy dotrzymywanie uzgodnień zawartych w udzielanych nam zleceniach, wśród nich oprócz terminów dostaw, załadunków i bezpieczeństwa, szczególną wagę przykładamy do uzgodnionych terminów płatności. Każdy pozytywnie zweryfikowany klient otrzymuje standardowo 14 dni na zapłatę za zlecenie. Oczywiście dla naszych stałych klientów jesteśmy gotowi negocjować dłuższe terminy. Zdarza się również, w wyjątkowych sytuacjach, że jedyną formą rozliczenia zostaje zapłata z góry.
Reklamacje
Warto przypomnieć niektóre z zasad składania reklamacji w transporcie międzynarodowym wynikające bezpośrednio z Konwencji CMR:
  • W międzynarodowym transporcie drogowym Konwencja CMR wymaga aby dowieziony towar był sprawdzony wspólnie przez odbiorcę i przewoźnika. Gdy podczas sprawdzania stanu przewożonej przesyłki przedstawiciel spedytora drogowego stwierdzi w obecności kierowcy realizującego dane zadanie przewozowe uszkodzenia w przesyłce, musi zgłosić przewoźnikowi zaistnienie tego faktu na piśmie, zgodnie z literalnym brzmieniem Konwencji: „w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia, lub w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych”.

  • Należy zwracać uwagę na wymagania formalne tj. reklamacja powinna być wniesiona do przewoźnika w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi legitymację prawną uprawnionego zgłaszającego roszczenie – brak wskazanych wyżej dokumentów może czynić czynność uprawnionego nieskuteczną. Reklamacja musi być ponadto wniesiona przez osobę uprawnioną i to przed upływem terminu przedawnienia, pod wskazanym powyżej rygorem. W piśmiennictwie można spotkać się z tezą, iż wymóg pisemności spełniać będzie także reklamacja wniesiona za pomocą faksu.
Stawiamy na wysoki standard usług i profesjonalizm. Współpracujemy z klientami na zasadach partnerskich. Staramy się aby dynamiczny rozwój spółki IT4Q zapewnił jej miejsce w czołówce firm branży TSL. Nasze działania są ukierunkowane na optymalizację procesu związanego z organizacją transportu, a co za tym idzie - redukcję kosztów transportu. W ten sposób nasi klienci uzyskują wymierne korzyści finansowe. Jesteśmy przekonani, że przedstawiona tu oferta przybliży Państwa decyzję o nawiązaniu długofalowej współpracy z naszą firmą, oraz uznaniu IT4Q jako rzetelnego partnera w biznesie.